MİSYON VE VİZYON

VİZYONUMUZ
Türkiye’de ve dünyada, kendi alanımızda örnek ve önder kuruluş olmaktır.

MİSYONUMUZ
• Müşterimizi; sektörümüz ve yeni ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek, gelişmelerden, imkanlardan haberdar etmek,
• Aydınlatma sektörünü ulusal ve uluslararası ölçekte temsil etmek,
• Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarlarda pay artırmak için sektörümüzü etkin kılmak ve teşvik etmek,
• Uluslararası pazarda, etkin ve sürdürülebilir kalitede ürün, hizmet sunmak.
• Sektörümüzün, çağdaş yönetim anlayışıyla paylaşımcı ve katılımcı yönetime, kurumlara sahip olmasını sağlamak ve bu konuda dernekler ve kamu kurumları nezlinde çalışmalar yapmak.
Şirketimizin Misyonudur.